Μαθθαίννω Κυπριακά;


Νναι. Μαθθαίννω Κυπριακά. Με τούντο εγχείρημα γίνεται μια απόπειρα να διατηρηθούν τα Κυπριακά Ελληνικά ως μέρος της κυπριακότητας που συμπεριλαμβάνεται τζιαι η Κυπριακή Τούρτζικη γλώσσα. Εν μια προσπάθεια για τον ξένον τζιαι όι μόνο να έσσει τουλάχιστον την εικόνα της Κυπριακής Ελληνικής λέξης ομπρός του. Εν κρίμα να κουράζουνται οι λέξεις σε μια μόνον προφορική χρήση χωρίς να πνάζουν έστω τζιαι λλίο πας το χαρτί.

“Son olarag, bu kılavuzunan amac, Kıbrıs Rumcasını ve de Kıbrıs Türkçesini “Kıbrıslı” dudmaya Çalışmagdır En azından Kıbrıs Rumcasını, talebenin gözleri önüne sermegden yanısıra, ayrıca sözde olan bu dilin kağıda da yansıdılmasıdır.”

“Finally, with this manual, there is the attempt to keep the Greek Cypriot as part of Cypriot identity, which the Turkish Cypriot language is included as well. It is an effort for the foreigner to have at least an idea of the Greek Cypriot word on a paper because it is a shame to hear the dialect and not be able to see it.”%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close