Μαθθαίννω Κυπριακά;

Νναι. Μαθθαίννω Κυπριακά. Με τούντο εγχείρημα γίνεται μια απόπειρα να διατηρηθούν τα Κυπριακά Ελληνικά ως μέρος της κυπριακότητας που συμπεριλαμβάνεται τζαι η Κυπριακή Τούρτζικη γλώσσα. Εν μια προσπάθεια για τον ξένο τζαι όι μόνο να έσσει τουλάχιστον την εικόνα της Κυπριακής Ελληνικής λέξης ομπρός του. Εν κρίμα να κουράζουνται οι λέξεις σε μια μόνο προφορική χρήση χωρίς να πνάζουν έστω τζαι λλίο πας το χαρτίν.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close