Συντελεστές

Επιστημονική Επιμέλεια: Μάριος Κωνσταντίνου, Αναστάσης Πισσούριος
Μετάφραση Προλόγου στα Κυπριακά Τούρτζικα τζιαι Αγγλικά: Çağlar Davutoğlu
Εικονογράφηση: Κωνσταντίνος Πισσούριος
Γραφιστικά: Χριστίνα Κιμωνή
Ηχογραφήσεις: Στέφανος Πισσούριος
Εκδόσεις Αρμίδα
Τ.Θ. 27717, Έγκωμη 2432, Λευκωσία, Κύπρος
(μέλος Independent Book Publishers Association – USA
& Independent Publishers Guild – UK)
http://www.armidabooks.com | Great Literature. One book at a time.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close