Ευχαριστίες

Για να γίνει τούντο βιβλίον εχρειάστηκεν πρώτα που ούλλα να γεννηθεί η ιδέα. Η ιδέα εν εγεννήθηκεν που μια κκελλέ μόνον αλλά που μιαν σειρά γεγονότων, αθρώπων τζιαι σκέψεων. Πρώτα, έπρεπε να καλλιεργηθεί η ιστορικότητα της συνείδησης της κυπριακότητας που εν δισυπόστατη τζιαι που αποτελείται που την τουρκοκυπριακή τζιαι την ελληνοκυπριακή κουλτούρα. Ευχαριστώ λοιπόν τους αθρώπους που εβοηθήσαν να αναπτυχθεί τζιαι να καλλιεργηθεί τούτη η πολιτική τζιαι η ιστορική συνείδηση. Δεύτερον, ευχαριστώ ας πούμεν, το απρόσμενο, δηλαδή τζείνους που ήρταν τζιαι είπαν μου θέλω να μάθω Κυπριακά Ελληνικά που το πουθενά. Για τούτο εννά ευχαριστήσω τον μαθητή μου τον Λούη, που επέμενε τζιαι ελάλεν μου «μεν μου μαθαίνεις τούτα του βιβλίου αλλά τζείνα που μιλάτε τζι κάτω στην Κύπρο», τζιαι ερώταν με απορία γιατί εν υπάρχει έναν βιβλίον που να μαθαίνει κάπκοιος τα Κυπριακά Ελληνικά. Τρίτον, ευχαριστώ τους αθρώπους που εδουλέψαν για τούντο βιβλίον τζιαι εδώκαν μου ιδέες τζιαι προτάσεις τζιαι φυσικά ενθάρρυνση την ώρα που εδημιουργείτουν τούντο βιβλίο. Ευχαριστώ την Κυριακή Χριστοδούλου για τις γλωσσολογικές της παρατηρή- σεις όπως τζιαι έναν μεγάλον ευχαριστώ σε όσους εκάτσαν μαζί μου τζιαι ηχογραφήσαμεν τους διαλόγους τζιαι τες ασκήσεις. Κατά συνέπειαν, για να γίνει το βιβλίον εχρειαστήκαν πολλοί τζιαι πολλές τζιαι σίουρα χωρίς την βοήθειαν τους εν θα εγίνετουν τίποτε.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close